ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA
Investeşte in educaţie!
Furnizor de servicii de formare profesionala autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (C.N.F.P.A.)
Operator date cu caracter personal - Cod: 14455
Proiecte


Asociatia de Sprijin a Somerilor Dāmbovita (A.S.S.D.) a implementat de la infiintare si pana in prezent urmatoarele proiecte:

 • Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale - POSDRU/46/5.1/G/9359
 • Dezvoltarea competentelor cheie (soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii, mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii - POSDRU/35/3.2/G/9593
 • Dezvoltarea serviciilor de formare profesionala in calificari specifice romilor din judetul Dambovita (PHARE 2005 - MIS)
 • Formarea profesionala a somerilor de lunga durata din regiunea Sud-Muntenia in calificari specifice sectorului "Constructii" (PHARE 2005 - MAO)
 • Cursuri de calificare si perfectionare in cele mai cautate calificari si ocupatii din Regiunea Sud-Muntenia (PHARE 2005 - LLL)
 • Formare profesionala pentru personalul operativ din intreprinderile judetului Dambovita (PHARE 2004)
 • Dezvoltarea activitatilor de formare profesionala in intampinarea nevoilor tinerilor someri si somerilor de lunga durata - PRO - FORMARE (PHARE 2003);
 • Dezvoltarea activitatilor de formare profesionala si formare antreprenoriala in domenii care reprezinta nise de piata in orasele Gaesti si Titu, judetul Dambovita (PHARE 2002)
 • Rezolvarea problemelor de Ocupare a persoanelor de etnie roma din localitatile Moreni si Mija (R.O.M.) (PHARE 2002)
 • Centrul de Orientare, Formare si Reconversie Profesionala - PROFOR (PHARE 2002)
 • Consiliere, Plasare, Formare si Instruire Antreprenoriala pentru somerii de lunga durata din localitatile Pucioasa si Fieni (PHARE 2002)
 • Servicii Integrate pentru Disponibilizatii RICOP din zona Moreni (PHARE-RICOP)
 • Centrul de Consultanta si Asistenta in Infiintarea de IMM-uri pentru Rromi (PHARE)
 • Centrul de Medierea Muncii pentru personalul disponibilizat colectiv;
 • Centrul de Asistenta in infiintarea de IMM si consultanta in afaceri pentru personalul disponibilizat colectiv;
 • Centru de Medierea Muncii pentru personalul disponibilizat din Ministerul Apararii Nationale.
 • Centrul de Medierea Muncii Moreni
 • Centrul de Formare Profesionala Targoviste
 • Partener al Primariei Municipiului Targoviste in proiectul "Centru Social pentru Varstnici - "Sfanta Elena" Targoviste"
 • Sub-consultant in cadrul proiectului "EUROFEM - Promovarea culturii, cunostintelor si aptitudinilor manageriale moderne in randul femeilor defavorizate din regiunea 3 Sud-Muntenia si sprijinirea lor sa patrunda pe piata europeana si globala"
 • Sub-Consultant pentru implementarea Proiectului "Technical Assistance to the Outplacement Services" - Programul RO 9904.06.01
   
Descrierea proiectelor

1. Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale - POSDRU/46/5.1/G/9359

Grupul tinta persoane fara loc de munca din regiunea Sud - Muntenia si anume: Persoane care au parasit timpuriu scoala - 50 persoane; persoane īn cautarea unui loc de munca - 50 persoane; persoane inactive - 50 persoane; someri - 100 persoane; someri de lunga durata - 150 persoane; someri peste 45 ani - 50 persoane; someri tineri - 50 persoane.
Durata 24 luni
Localizare: Regiunea Sud-Muntenia
Principalele activitati
-  Activitatea 1 - Promovarea si mediatizarea proiectului;
-  Activitatea 2 - Achizitia consumabilelor/materialelor;
-  Activitatea 3 - Selectarea grupului tinta, oferirea serviciilor asistenta personalizata;
-  Activitatea 4 - Oferirea serviciilor de formare profesionala;
-  Activitatea 5 - Monitorizare , diseminarea si evaluarea proiectului.
Finantatori - Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - Investeste in oameni!

2. Dezvoltarea competentelor cheie (soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii, mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii - POSDRU/35/3.2/G/9593

Grupul tinta angajati din regiunea Sud - Muntenia si anume: Angajati - 260 persoane; intreprinzatori - 10 intreprinzatori; manageri - 30 persoane; persoane fizice autorizate - 10 PFA; personal din sectorul sanatatii - 80 persoane; specialisti in domeniul medicinii muncii - 10 persoane.
Durata 24 luni
Localizare: Regiunea Sud-Muntenia
Principalele activitati
-  Activitatea 1 - Promovarea proiectului
-  Activitatea 2 - Achizitia si receptia de materiale/consumabile;
-  Activitatea 3 - Selectarea persoanelor care se īncadreaza in grupul tinta;
-  Activitatea 4 - Consilierea, identificarea profilului aptitudinal si identificarea nevoilor specifice, a competentelor persoanelor din grupul tinta;
-  Activitatea 5 - Formarea profesionala orientata pe dezvoltarea competentelor - campanii de mediatizare/ informare orientate catre discriminarea la locul de munca, protectia mediului, dezvoltare durabila;
-  Activitatea 6 - Atestarea si certificarea competentelor;
-  Activitatea 7 - Monitorizarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor proiectului.
Finantatori - Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - Investeste in oameni!

3. Dezvoltarea serviciilor de formare profesionala in calificari specifice romilor din judetul Dambovita (PHARE 2005 - MIS)

Grupul tinta fost reprezentat de persoane de etnie Roma ale caror calificari nu mai sunt cerute pe piata muncii, sau fara calificari, care au absolvit sau nu invatamantul obligatoriu sau liceal, din judetul Dambovita. Totodata sunt incluse in grupul tinta si persoane de etnie roma din judetul Dambovita, care nu au calificarea profesionala necesara locului de munca pe care vor sa-l ocupe sau pe care il ocupa.
Durata 12 luni
Localizare: Judetul Dambovita
Principalele activitati
-  Consilierea a 150 persoane de etnie roma;
-  Formarea profesionala a 150 persoane din cele consiliate;
-  Organizarea unei burse a locurilor de munca pentru persoanele de etnie roma;
-  Evaluarea proiectului - completarea a 150 de chestionare de evaluare.
Costul proiectului  - 54.800 EURO
Finantatori - Programul PHARE 2005 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane - MIS

4. Formarea profesionala a somerilor de lunga durata din regiunea Sud-Muntenia in calificari specifice sectorului "Constructii" (PHARE 2005 - MAO)

Grupul tinta fost reprezentat de somerii de lunga durata din Regiunea Sud Muntenia, tineri someri intre 15 si 24 ani dupa 6 luni de la intrarea in somaj sau terminarea scolii si adulti someri dupa 12 luni de la intrarea in somaj sau incheierea raporturilor de munca avute care au nevoie de formare profesionala in una din cele 7 ocupatii si calificari propuse.
Durata 12 luni
Localizare: Regiunea Sud-Muntenia
Principalele activitati
-  Consiliere profesionala pentru 300 persoane din grupul tinta;
-  Formare profesionala pentru 300 persoane;
-  Mediere si plasare finalizata cu succes pentru 45 persoane (in termen de 12 luni de la finalizarea proiectului);
-  Evaluarea proiectului - completarea a 300 de chestionare de evaluare.
Costul proiectului  - 99.900 EURO
Finantatori - Programul PHARE 2005 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane - MAO

5. Cursuri de calificare si perfectionare in cele mai cautate calificari si ocupatii din Regiunea Sud-Muntenia (PHARE 2005 - LLL)

Grupul tinta fost reprezentat de persoanele angajate cu contract individual de munca la agenti economici care desfasoara activitati in diferite sectoare economice altele decat cele neeligibile.
Durata 12 luni
Localizare: Regiunea Sud-Muntenia
Principalele activitati
-  Consiliere profesionala pentru 300 angajati;
-  Formarea profesionala a 300 persoane prin organizarea a 15 cursuri de initiere / perfectionare / calificare;
-  Evaluarea proiectului - completarea a 300 de chestionare de evaluare.
Costul proiectului  - 77.400 EURO
Finantatori - Programul PHARE 2005 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane - LLL

6. Formare profesionala pentru personalul operativ din intreprinderile judetului Dambovita

Grupul tinta fost reprezentat de angajatii cu contract de munca din intreprinderile judetului Dambovita, care nu poseda calificarea necesara ocuparii locului de munca.
Principalele activitati
-  Promovarea proiectului;
-  Recrutarea si consilierea grupului tinta;
-  Organizarea cursurilor de formare profesionala - 17 cursuri pentru 379 persoane (356 absolventi);
-  Evaluarea proiectului - completarea a 300 de chestionare de evaluare.
Costul proiectului  - 66.550 EURO
Finantatori - Programul PHARE 2004 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane - PCU

7. Dezvoltarea activitatilor de formare profesionala in intampinarea nevoilor tinerilor someri si somerilor de lunga durata - PRO - FORMARE

Grupul tinta a fost reprezentat de tinerii someri si somerii de lunga durata.
Principalele activitati si rezultate:
-  consilierea si informarea profesionala a unui numar de 300 someri;
-  formarea profesionala a unui numar de 240 persoane;
-  plasarea unui numar de 36 tineri someri si someri de lunga durata;
-  cursuri de formare profesionala organizate - 14;
-  formarea antreprenoriala a 20 persoane;
-  autorizarea a 3 noi IMM-uri.
Costul proiectului - 52.800 EURO
Finantatori - Programul PHARE 2003 Coeziune Economica si Sociala

8. Dezvoltarea activitatilor de formare profesionala si antreprenoriala in domenii care reprezinta nise de piata in orasele Gaesti si Titu, judetul Dambovita

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din zona Gaesti - Titu.
Principalele activitati si rezultate
-  emiterea si difuzarea a 6 comunicate de presa
-  organizarea unui numar de 3 conferinte-seminar de diseminare a informatiilor;
-  consilierea unui numar de 400 persoane;
-  inscrierea la cursurile de formare profesionala a unui numar de 300 persoane;
-  organizarea a 12 cursuri de calificare;
-  240 de absolventi ai cursurilor de formare profesionala;
-  angajarea unui numar de 80 persoane;
-  rata de plasare de 35%;
-  infiintarea a 4 IMM si oferirea de consultanta in afaceri;
-  completarea a 300 de chestionare de evaluare de catre beneficiarii proiectului.
Costul proiectului - 58.800 EURO
Finantatori - Programul PHARE 2002 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane
   
9. Rezolvarea Problemelor de Ocupare a Persoanelor de Etnie Rroma din localitatile Moreni si Mija (R.O.M.)

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele de etnie roma.
Principalele activitati si rezultate
-  consilierea profesionala a 200 persoane;
-  medierea muncii pentru 150 persoane;
-  consiliere pentru prevenirea marginalizarii sociale pentru 75 persoane;
-  plasarea pe locuri de munca vacante a 75 persoane;
-  rata de plasare - 37,5%.
Costul proiectului - 18.325 EURO
Finantatori - Programul PHARE 2002 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane    

10. Centrul de Orientare, Formare si Reconversie Profesionala - PROFOR

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.
Principalele activitati si rezultate
-  realizarea unui necesar al meseriilor / specializarilor;
-  consilierea si indrumare profesionala a unui numar de 200 persoane;
-  medierea muncii pentru un numar de 100 persoane;
-  formarea profesionala a unui numar de 75 persoane;
-  consilierea si indrumarea pentru inceperea unei afaceri pentru 50 persoane;
-  autorizarea a 4 noi IMM-uri.
Costul proiectului - 48.300 EURO
Finantatori - Programul PHARE 2002 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane

11. Consiliere, Plasare, Formare si Instruire Antreprenoriala pentru somerii de lunga durata din localitatile Pucioasa si Fieni

Grupul tinta a fost reprezentat de somerii de lunga durata.
Principalele activitati si rezultate
-  consilierea si informarea profesionala a unui numar de 240 someri;
-  medierea muncii pentru un numar de 190 persoane;
-  formarea profesionala a unui numar de 50 persoane;
-  plasarea unui numar de 91 someri lunga durata;
-  cursuri de formare profesionala organizate - 2;
-  formarea antreprenoriala a 20 persoane;
-  autorizarea a 3 noi IMM-uri.
Costul proiectului  - 20.972 EURO
Finantatori - Programul PHARE 2002 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane

12. Servicii Integrate pentru Disponibilizatii RICOP din zona Moreni

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele disponibilizate colectiv (80% din unitati RICOP).
Principalele activitati si rezultate
-  consilierea sociala si profesionala a unui numar de 300 disponibilizati RICOP;
-  medierea muncii pentru un numar de 100 persoane;
-  formarea profesionala a unui numar de 60 persoane;
-  plasarea unui numar de 25 persoane beneficiare de mediere;
-  plasarea unui numar de 36 persoane beneficiare de formare profesionala;
-  formarea antreprenoriala a 20 persoane;
Costul proiectului - 31.065 EURO
Finantatori - Programul PHARE RICOP

13. Centrul de Consultanta si Asistenta in Infiintarea de IMM-uri pentru Rromi

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele de etnie roma.
Principalele activitati si rezultate
-  Consiliere sociala si profesionala pentru un numar de 150 de persoane apartinand etniei rome
-  Consultanta in antreprenoriat pentru 150 de persoane, din care 50 sa  intocmeasca un plan de afaceri
Costul proiectului - 23.000 EURO
Finantatori - Programul PHARE, prin Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi.

14. Centrul de Mediere a Muncii pentru personalul disponibilizat colectiv

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele disponibilizate colectiv.
Principalele activitati si rezultate
-  Selectarea participantilor la program - 100 persoane disponibilizate colectiv;
-  Organizarea sedintelor de consiliere, mediere si Job Club pentru un numar de 100 de persoane disponibilizate;
-  Reintegrarea pe piata fortei de munca a unui numar de 30 de persoane disponibilizate colectiv.
Costul proiectului - Aproximativ 5.700 EURO (echivalent lei)
Finantatori - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita (AJOFM), cu fonduri de la Banca Mondiala si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

15. Centru de Asistenta in Infiintarea de IMM si Consultanta in Afaceri

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele disponibilizate colectiv.
Principalele activitati si rezultate
-  Organizarea sedintelor de informare, cursurilor de formare antreprenoriala pentru 90 de persoane;
-  Asistenta pentru obtinerea autorizatiilor de functionare pentru un numar de minim 20 de persoane;
-  Obtinerea de autorizatii si organizarea sedintelor individuale de consultanta in afaceri pentru un numar de minim 13 persoane ;
-  Intocmirea documentatiilor necesare in vederea obtinerii de finantari pentru un numar de minim 3 IMM-uri.
Costul proiectului - Aproximativ 5.700 EURO (echivalent lei)
Finantatori - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita (AJOFM), cu fonduri de la Banca Mondiala si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

16. Centru de Mediere a Muncii pentru personalul disponibilizat colectiv din Ministerul Apararii Nationale (MApN)

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele disponibilizate colectiv din MApN.
Principalele activitati si rezultate
-  Selectarea participantilor la program - 47 persoane disponibilizate colectiv din Ministerul Apararii Nationale;
-  Organizarea sedintelor de consiliere, mediere si Job Club pentru un numar de 47 de persoane disponibilizate;
-  Reintegrarea pe piata fortei de munca a unui numar de 14 persoane disponibilizate colectiv din MApN.
Costul proiectului - Aproximativ 5.700 EURO (echivalent lei)
Finantatori - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita (AJOFM), cu fonduri de la Banca Mondiala si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in cadrul Programului de Redistribuire a Fortei de Munca.

17. Centru de Mediere a Muncii Moreni

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele disponibilizate colectiv (80% din unitatile RICOP).
Principalele activitati si rezultate
-  Consiliere socio-profesionala pentru un numar de 200 de persoane disponibilizate.
-  Din acestia toate cele 200 de persoane au beneficiar de servicii de mediere in urma carora peste 30 persoane  au ocupat un loc de munca.
Costul proiectului - Aproximativ 15.800 EURO (echivalent lei)
Finantatori - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita (AJOFM).

18. Centrul de Formare Profesionala Targoviste

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.
Principalele activitati si rezultate
-  Oferirea de cursuri de formare profesionala pentru toate cele 80 de persoane
Costul proiectului - Aproximativ 15.800 EURO (echivalent lei)
Finantatori - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita (AJOFM).

19. Partener al Primariei Municipiului Targoviste in proiectul "Centru Social pentru Varstnici - Sfanta Elena - Targoviste"

Grupul tinta a fost reprezentat de persoanele varstnice.
Principalele activitati si rezultate
-  renovarea si amenjarea unui spatiu in vederea utilizarii lui pentru implementarea de servicii sociale
-  infiintarea in municipiul Targoviste a unui centru social pentru persoanele in varsta fara posibilitati de cazare (20 de locuri), acordarea de asistenta medicala gratuita, etc.
-  crearea de 27 noi locuri de munca care vor asigura conditiile normale de viata pentru familiiler persoanelor angajate si va contribui la atenuarea efectelor provocate de disponibilizarile massive din zona
Costul proiectului - 187.500 EURO
Finantatori - Programul PHARE 2001 - Coeziune Economica si Sociala - Investitii in Servicii Sociale

20. Sub-Consultant pentru implementarea proiectului "EUROFEM - promovarea culturii, cunostintelor si aptitudinilor manageriale moderne in randul femeilor defavorizate din judetul Dambovita si sprijinirea lor sa patrunda pe piata europeana si globala"

Grupul tinta a fost reprezentat de femeile defavorizate din judetul Dambovita.
Principalele activitati si rezultate
-  realizarea unui studiu regional privind oferta comparative cu necesitatile de formare antreprenoriala ale grupului tinta
-  implementarea a 4 module de instruire in domenii precum marketing, standarde de calitate, etc;
-  consilierea a minim 500 de personae;
-  200 de persoane instruite online sau direct
Costul proiectului - 108.988 EURO
Finantatori - Programul PHARE

Certificat nr. 2566/2011
SR EN ISO 9001: 2008