Servicii gratuite


Operator date cu caracter personal - Cod: 14455
Acest site este cofinantat din Fondul Social  European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
"Servicii Integrate de Masuri Active de Ocupare pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud Muntenia - S.I.M.A.O"

 • Titlul proiectului: "Servicii Integrate de Masuri Active de Ocupare pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud Muntenia - S.I.M.A.O"
 • ID PROIECT : POSDRU/101/5.1/G/75575
 • Localizare proiect: Regiunea Sud-Muntenia (Dimbovita, Prahova, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman)
 • Durata proiectului : 24 luni;
 • Solicitant : Aociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita;
 • Parteneri :
- Asociatia "Inapoi la Munca" Dambovita;

 • Obiectivul general : "    Cresterea gradului de ocupare si a capacitatii de reintegrare pe piata muncii a persoanelor fara loc de munca din Regiunea Sud Muntenia prin oferirea de servicii de masuri active integrate de ocupare.

 • Obiectivul specific:
- Oferirea serviciilor de informare/consiliere si mediere : 300 de persoane fara loc de munca din regiunea Sud Muntenia;
- Oferirea serviciilor de acompaniere si intocmirea de planuri persoanlizate de actiunea pentru 150 de persoane din cele consiliate;
- Oferirea de servicii de formare profesionala(initiere, calificare, recalificare, perfectionare) in vederea diversificarii competentelor profesionale si a cresterii sanselor de reintegrare pe piata muncii - pentru 200 de persoane din cele consiliate din care 75 someri de lunga durata;
- Organizarea de campanii de informare/constientizare/promovare a masurilor active de ocupare:4 campanii;
- Organizarea de Burse de locuri de munca : 2 burse;
- Rata de ocupare a persoanelor informate/consiliate: 10%;

 • Numar de cursuri :
- Cursuri de calificare/recalificare : 12 cursuri ;

 • Grup tinta : persoane fara loc de munca din regiunea Sud Muntenia si anume:
- Persoane care au părăsit timpuriu școala - 20
- Persoane în căutarea unui loc de muncă - 35
- Persoane inactive - 50
- Șomeri - 35
- Șomeri de lungă durată - 50
- Șomeri peste 45 ani - 30
- Șomeri tineri - 30
- Someri de lunga durata tineri - 50

 • Activitatile proiectului:
Activitatea 1 - Organizarea de campanii de informare si promovare.
                    1.1. Pregatirea materialelor de promovare
                    1.2. Elaborarea planului de derulare.
                    1.3. Derularea campaniilor de informare si promovare.
Activitatea 2 - Achizitii.
                    2.1. Intocmirea listelor de achizitii.
                    2.2. Intocmirea procedurilor de achizitii.
                    2.3. Lansarea procedurilor de achizitii si incheierea contractelor.
                    2.4. Receptia materialelor/consumabilelor/bunurilor.
Activitatea 3 - Servicii de informare si consiliere profesionala
                    3.1. Elaborarea documentelor specifice activitatii de consiliere.
                    3.2. Selectarea si informarea persoanelor din grupul tinta.
                    3.3. Oferirea serviciilor de consiliere.
                    3.4. Eliberarea de recomandari.
Activitatea 4 - Formare profesionala.
                    4.1. Constituirea grupelor de cursanti.
                    4.2. Procesarea documentelor.
                    4.3. Derularea cursurilor de calificare/recalificare.
                    4.4. Organizarea sesiunilor de examinare.
                    4.5. Completarea si eliberarea certificatelor.
Activitatea 5 - Medierea muncii si job-club.
                    5.1. Realizarea planurilor individuale de mediere;
                    5.2. Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;
                    5.3. Elaborarea planurilor de actiune personalizate in vederea ocuparii;
                    5.4. Organizarea si derularea burselor de locuri de munca;
                    5.5. Preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca;
Activitatea 6 - Managementul proiectului si monitorizarea acestuia.
                    6.1. Organizarea si gestionarea resurselor disponibile ale proiectului.
                    6.2. Monitorizarea periodica a proiectului.