"Implementarea masurilor  active  de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale - Mediul rural mai mult decat agricultura!"

 • Titlul proiectului: "Implementarea masurilor  active  de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale - Mediul rural mai mult decat agricultura!"
 • ID PROIECT : POSDRU/83/5.2/S/57877
 • Localizare proiect:
- Regiunea Sud-Muntenia (Dimbovita, Prahova, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman);
- Regiunea Sud-Est (Buzau, Braila, Vrancea, Constanta, Tulcea, Galati);
 • Durata proiectului : 36 luni;
 • Solicitant : Aociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita;
 • Parteneri :
- Asociatia "Inapoi la Munca" Dambovita;
- Asociatia Regionala Consultanta dezvoltare Asistenta Braila;
- Asociatia Formare dezvoltare Asistenta Buzau;

 • Obiectivul general : Atragerea pe piata muncii a persoanelor fara loc de munca din mediul rural prin promovarea mobilitatii ocupationale si prin oferirea de servicii de consiliere, formare profesionala, evaluare de competente respectiv servicii de consultanta si asistenta pentru infiintarea de IMM-uri/P.F.A.;
 • Obiectivul specific:
- Oferirea de servicii integrate de masuri active pentru 800 de persoanele fara loc de munca din mediul rural.
- Pentru realizarea obiectivului specific si implicit a obiectivului general serviciile vor fi oferite astfel:
- Servicii de informare/consiliere: 800 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
- Oferirea serviciilor de formare profesionala : 400 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
- Servicii de evaluare a competentelor dobandite pe cale non-formala: 200 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
- Servicii de mediere a muncii/planuri de mediere individuale: 300 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
- Servicii de consultanta si asistenta in infiintarea de IMM/PFA : 60 de persoane fara loc -de munca din mediul rural;
- Elaborarea de planuri de actiune personalizate in vederea integrarii pe piata muncii: 200 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
- Organizarea a 6 campanii de informare privind formarea profesionala si orientarea catre activitati non-agricole;

 • Numar de cursuri :
- Cursuri de calificare/recalificare : 25 cursuri ;
- Cursuri/stagii de formare in domeniul IMM/PFA: 3 cursuri/stagii;

 • Grup tinta : persoane fara loc de munca din mediul rural , regiunea Sud Muntenia si Regiunea sud-Est si anume:
- Persoane în căutarea unui loc de muncă - 100
- Persoane inactive - 100
- Persoane ocupate în agricultura de subzistență - 100
- Someri - 300
- Someri de lungă durată - 100
- Someri tineri  - 100

 • Activitatile proiectului:
- Activitatea 1.Campanii de informare si promovare.
- Activitatea 2.Servicii de informare si consiliere in cariera.
- Activitatea 3.Asistenta in vederea dezvoltarii de IMM/PFA.
- Activitatea 4.Servicii de formare profesionala.
- Activitatea 5.Evaluarea competentelor dobindite non-formal.
- Activitatea 6.Furnizarea serviciilor de ocupare.
Servicii gratuite


Operator date cu caracter personal - Cod: 14455
Acest site este cofinantat din Fondul Social  European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013