"Calificare si evaluare de competente, pentru angajatii din Regiunea Sud-Muntenia si Regiunea Sud-Est in vederea cresterii nivelului de calificare"

 • Titlul proiectului: "Calificare si evaluare de competente, pentru angajatii din Regiunea Sud-Muntenia si Regiunea Sud-Est in vederea cresterii nivelului de calificare"
 • ID PROIECT : POSDRU/80/2.3/S/55223
 • Localizare proiect:
- Regiunea Sud-Muntenia (Dimbovita, Prahova, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman);
- Regiunea Sud-Est (Buzau, Braila, Vrancea, Constanta, Tulcea, Galati);
 • Durata proiectului : 36 luni;
 • Solicitant : Aociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita;
 • Parteneri :
- Asociatia "Inapoi la Munca" Dambovita;
- Asociatia Regionala Consultanta dezvoltare Asistenta Braila;
- Asociatia Formare dezvoltare Asistenta Buzau;

 • Obiectivul general : Dezvoltarea resurselor umane prin activitati de calificare sau recalificare si evaluarea competentelor dobandite pe cale non-formala pentru angajatii din Regiunea Sud-Muntenia si Regiunea Sud-Est.

 • Obiectivul specific:
- Oferirea serviciilor de consiliere profesionala, dezvoltare personala, consiliere motivationala, respectiv asistare in vederea accesului la serviciile de formare profesionala continua pentru 1000 de angajati din Regiunea Sud-Muntenia si Regiunea Sud-Est
- Oferirea serviciilor de calificare sau recalificare pentru 500 de angajati din Regiunea Sud-Muntenia si Regiunea Sud-Est;
- Evaluarea competentelor profesionale dobandite pe cale non-formala pentru 250 de angajati din Regiunea Sud-Muntenia si Regiunea Sud-Est;
- Organizarea a 6 campanii de promovare a beneficiilor formarii profesionale continue in randul angajatilor, intreprinderilor si altor grupuri interesate.

 • Numar de cursuri :
- Cursuri de calificare/recalificare : 30 cursuri ;

 • Grup tinta : personalul angajat din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea sud-Est si anume:
- Angajati - 900
- Manageri - 60
- Persoane fizice autorizate - 20
- Membrii ai intreprinderilor familiale - 10
- Intreprinderi individuale - 10

 • Activitatile proiectului:
- Activitatea 1. Organizarea campaniilor de promovare a beneficiilor formarii profesionale continue in randul angajatilor, angajatorilor si altor persoane interesate.
- Activitatea 2. Selectarea grupului tinta si oferirea serviciilor de consiliere pentru persoanele din grupul tinta.
- Activitatea 3. Derularea cursurilor de calificare / recalificare.
- Activitatea 4. Examinarea si certificarea participantilor la cursurile de calificare / recalificare.
- Activitatea 5. Evaluarea competentelor dobandite pe cale non-formala.
- Activitatea 6. Monitorizarea, evaluarea si diseminarea activitatilor.
Servicii gratuite


Operator date cu caracter personal - Cod: 14455
Acest site este cofinantat din Fondul Social  European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013